Prečo značkové financovanie?

Prečo značkové financovanie?

Značkové financovanie je zamerané na vytvorenie výhodných produktov pre zákazníkov značky a na vybudovanie vernosti zákazníka k značke.

Značkové financovanie je výhodné pre zákazníkov –  značka Dacia pripravuje pre svojich zákazníkov zaujímavé finančné produkty Dacia Finance v kombinácii so zaujímavou cenou vozidla čo dáva zákazníkovi značky Dacia výhodu pred ostatnými značkami.

Kto bude financovať vaše vozidlo?

Značkové financovanie Renault Finance je založené na spolupráci troch spoločností – Renault Slovensko, spol. s r.o., RCI Banque (finančná zložka skupiny Renault, na Slovensku zastúpená dcérskou spoločnosťou RCI Finance SK, s.r.o. – ďalej v texte RCI) a UniCredit Leasing Slovakia, a.s. (najväčšia leasingová spoločnosť na Slovensku už po niekoľko rokov, pred zmenou názvu spoločnosti v roku 2007 sa volala CAC Leasing Slovakia, a.s. – ďalej v texte UCL).