Prečo značkové financovanie?

Značkové financovanie je zamerané na vytvorenie výhodných produktov pre zákazníkov značky a na vybudovanie vernosti zákazníka k značke.
Značkové financovanie je výhodné pre zákazníkov –  značka Dacia pripravuje pre svojich zákazníkov zaujímavé finančné produkty RCI Finance SK v kombinácii so zaujímavou cenou vozidla čo dáva zákazníkovi značky Dacia výhodu pred ostatnými značkami. 

Kto bude financovať vaše vozidlo?

Značkové financovanie RCI Finance SK je založené na spolupráci troch spoločností – Renault Slovensko, spol. s r.o., RCI Banque (finančná zložka skupiny Renault, na Slovensku zastúpená dcérskou spoločnosťou RCI Finance SK, s.r.o. – ďalej v texte RCI) a UniCredit Leasing Slovakia, a.s. (najväčšia leasingová spoločnosť na Slovensku už po niekoľko rokov, pred zmenou názvu spoločnosti v roku 2007 sa volala CAC Leasing Slovakia, a.s. – ďalej v texte UCL).

Úlohou RCI je pripravovať finančné produkty podporujúce obchodnú politiku RSK. V tomto procese je dôležité poznať zákazníka  a jeho potreby a podľa toho navrhnúť produkt. Úlohou UCL je vytvorenie technických podmienok aby sa produkt prostredníctvom siete predajcov RSK dostal k zákazníkom. UCL teda produkty distribuuje a na základe rozhodnutia zákazníka UCL vo svojom mene so zákazníkom uzatvára zmluvu o financovaní a spravuje ju až do jej dohodnutého ukončenia. UCL poskytuje zákazníkom predajcov siete Renault služby prostredníctvom svojich pracovísk.