Na mieru šité asistenčné služby pre vaše vozidlo Dacia

V prípade, že stratíte kľúče alebo zistíte technickú chybu na svojom vozidle, môžete zostať pokojní. Služba Dacia Assistance je vám k dispozícii kedykoľvek bez ohľadu na okolnosti.

Dacia ‒ asistenčné služby

Asistenčné služby Dacia: 0800 166 166

Zo zahraničia +421 216 166

Dacia poskytuje svojim zákazníkom asistenčné služby Dacia Assistance, ktoré sú k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni na území Slovenskej republiky aj v zahraničí, čo zaručuje, že zákazník v prípade náhlej poruchy vedúcej k nepojazdnosti vozidla nezostane okamžite bez pomoci.

Dacia Assistance

Asistenčné služby

 

Dacia poskytuje svojim zákazníkom asistenčné služby Dacia Assistance, ktoré sú k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni na území Slovenskej republiky aj v zahraničí, čo zaručuje, že zákazník v prípade náhlej poruchy vedúcej k nepojazdnosti vozidla nezostane okamžite bez pomoci.

 

Dacia Assistance je zákazníkom k dispozícii pri poruche znemožňujúcej prevádzku vozidla. Operátor asistenčnej služby zaistí buď odstránenie poruchy na mieste, alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu Dacia, prípadne ďalšie služby podľa povahy poruchy (ubytovanie alebo zaistenie pokračovania v ceste/návrat do miesta bydliska, prípadne zapožičanie náhradného vozidla atď.). Všetky detailné informácie nájde zákazník v záručných podmienkach Dacia, ktoré sú súčasťou objednávky nového vozidla. Asistenčné služby sú pre zákazníkov zaistené aj mimo územia SR (detailný rozpis krajín je uvedený v záručných podmienkach Dacia).

 

Bližšie informácie o jednotlivých produktoch:

 

Dacia Assistance (kryje prípady poruchy znemožňujúcej prevádzku vozidla, je súčasťou zmluvnej záruky poskytovanej výrobcom na nové vozidlo).

 

Dacia comfort assistance

DACIA COMFORT ASSISTANCE

Rozšírená asistenčná služba Comfort Assistance je poskytovaná všetkým vozidlám Dacia so servisnou zmluvou Easy Service alebo Full Service. Zaisťuje komfort vodiča na cestách v nepredvídateľných situáciách spojených s nekonaním vodiča či v rámci pôsobenia prírodných vplyvov.

 

Kryje prípady:

  • defektu pneumatiky,
  • vybitej batérie,
  • zámeny alebo nedostatku paliva,
  • zmrznutého paliva,
  • straty alebo uzamknutia kľúča vo vozidle,
  • primrznutej ručnej brzdy.Dacia ‒ záruka

Záruka

Naša záruka rieši akékoľvek situácie.

Dacia ‒ poistenie

Poistenie

Komplexné poistenie, poistenie podľa najazdených kilometrov alebo poistenie pre prípad nehody – Dacia vám ponúka ten správny balík poistenia podľa vašich potrieb.

Zájdite ešte ďalej...