Naše záruky

Naše záruky a predĺžené záruky sú navrhnuté na riešenie neočakávaných udalostí.

Záruka výrobcu

Vaša trojročná záruka Dacia: Záruka výrobcu

Produktový rad Dacia

  • Vozidlá Dacia vďaka svojej robustnosti splnia akúkoľvek úlohu, pred ktorú ich postavíte. Ich podvozok totiž zvláda jazdu na väčšine ciest, s ktorými sa stretnete.

 

  • Dacia je vďaka know how Skupiny Renault dostupná s kompletnou škálou motorov a so spoľahlivým bezpečnostným vybavením.

 

  • Pri voľbách koncepcií modelov Dacia bolo vždy prihliadané na požiadavku spoľahlivosti, ktorá vytvára dobrú povesť značky. Vozidlá Dacia sa líšia tiež nižšími nákladmi na údržbu a opravy.

 

  • To všetko nám umožňuje poskytovať zákazníkom záruku na tri roky alebo 100.000 km (platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr).

 

Jazdite s pokojnou mysľou!

Dacia ‒ popredajné služby ‒ záruky

Zájdite ešte ďalej...

Asistenčné služby ‒ asistencia

Naše asistenčné služby

Právne upozornenia

 

Zmluva o rozšírenej záruke výrobcu sa musí uzatvoriť do 12 mesiacov od dátumu prvej registrácie podľa technického preukazu vozidla. Služby obsiahnuté v rozšírenej záruke výrobcu sa vykonávajú od uplynutia platnosti rozšírenej záruky výrobcu, ktorú udelil výrobca, t. j. po uplynutí 36. mesiaca nasledujúceho po dátume prvého uvedenia do prevádzky, uvedeného v technickom preukaze vozidla.


Zmluva Dacia o rozšírenej záruke výrobcu sa môže preniesť na nového majiteľa po predaji auta.

 

* Pozrite si všeobecné podmienky v zmluve od svojho predajcu.


** Zmluva Dacia o rozšírenej záruke výrobcu stráca platnosť podľa toho, ktorá z nasledujúcich skutočností nastane skôr: platnosť začína prvou registráciu vozidla a odpočet kilometrov začína vtedy, keď je tachometer na nule.