Nové environmentálne normy

WLTP

WLTP

Znížiť spotrebu paliva a znečisťujúce emisie.

Filter pevných častíc (FAP)

Pomenovania naftových a benzínových motorov

Nové názvy pre naftové a benzínové motory.

Zájdite ešte ďalej