Cenníky a brožúry

Stiahnite si cenníky a brožúry vozidiel z celého modelového radu Dacia.

Nový Spring

Nový Spring

Nový Spring Cargo

Nový Spring Cargo

Sandero Stepway

Uvedená spotreba paliva a emisie CO2 sú zmerané podľa metodiky stanovenej podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pri homologizácií vozidla a slúžia k porovnávaniu vozidiel v daných parametroch a rovnakých podmienkach. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostých podmienkach a profile trasy.