O Mobilize Financial Services

Vitajte na stránke, ktorá vám predstaví značku Mobilize Financial Services.

Dacia Financial Services

Profil

Pojištění

Financovanie vozidiel na Slovensku ponúkajú bankové a aj nebankové univerzálne leasingové spoločnosti (financujú všetko čo je možné financovať - vozidlá rôznych značiek, stroje a zariadenia, nehnuteľnosti), samotné banky a aj spoločnosti, ktoré financujú len vybrané (svoje) značky - to sú značkové leasingové spoločnosti.

Prečo značkové financovanie?

Značkové financovanie je zamerané na vytvorenie výhodných produktov pre zákazníkov značky a na vybudovanie vernosti zákazníka k značke.


Značkové financovanie je výhodné pre zákazníkov – značka Dacia pripravuje pre svojich zákazníkov zaujímavé finančné produkty Dacia Financial Services v kombinácii so zaujímavou cenou vozidla čo dáva zákazníkovi značky Dacia výhodu pred ostatnými značkami.

Kto bude financovať vaše vozidlo?

Značkové financovanie Mobilize Financial Services je založené na spolupráci troch spoločností – Renault Slovensko, spol. s r.o., RCI Banque (finančná zložka skupiny Renault, na Slovensku zastúpená dcérskou spoločnosťou RCI Finance SK, s.r.o. – ďalej v texte RCI) a UniCredit Leasing Slovakia, a.s. (jedna z najväčších leasingových spoločností pôsobiaca na Slovensku už od roku 1996 – ďalej v texte UCL).

Kontakty

Centrála

UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Šancová 1/A
814 99 Bratislava

 

Tel.: 02 / 592 71 111, 02 / 592 71 222, 02 / 592 71 200

 

E-mail: info@unicreditleasing.sk

RCI Finance SK, s.r.o.

Einsteinova 24

851 01 Bratislava

E-mail: finpack@renault.sk

Naše pobočky a kancelárie

Banská Bystrica:
info.bb@unicreditleasing.sk
Tel.: +421/48/47 00 640
Skuteckého 33
974 01 Banská Bystrica
Bratislava:
autolizing.obchod.ba@unicreditleasing.sk
Tel.: +421/2/592 71 111, +421/2/592 71 222
Svätoplukova 31
829 08 Bratislava
Košice:
info.ke@unicreditleasing.sk
Tel.: +421/55/68 39 211
Rooseveltova 10
040 01 Košice
Nitra:
info.nr@unicreditleasing.sk
Tel.: +421/37/65 17 692
Štefánikova trieda č.13
949 01 Nitra
Žilina:
info.za@unicreditleasing.sk
Tel.: +421/41/56 23 978
Národná 12
010 01 Žilina

Formuláre na stiahnutie

Aktuálne formuláre k uzatvoreniu zmluvy o financovaní, zmenám týkajúcich sa zmluvného vzťahu a poistenia nájdete na stránke UniCredit Leasing Slovakia, a.s. (www.unicreditleasing.sk).