Brzdy

Bezpečnosť je jedným zo základných hodnôt vozidiel Dacia. Brzdy, tlmiče a pneumatiky spolu vytvárajú tzv. „Bezpečnostný trojuholník“ a ich vysoká kvalita je nevyhnutným predpokladom k vašej bezpečnosti.

Dacia ‒ popredajné služby zamerané na brzdový systém

Bezpečnosť vždy na prvom mieste

Využite na mieru šité ponuky týkajúce sa bŕzd Dacia prispôsobené veku a údržbovému plánu vášho vozidla.

Venujte pozornosť už prvým príznakom opotrebovania bŕzd:

  • predĺževanie brzdnej dráhy,
  • vibrácie pod nohami pri zošliapnutí brzdového pedála,
  • pískanie bŕzd v momente brzdenia.

 

Ak chcete zachovať účinné brzdenie svojho vozidla a zaistiť tak bezpečnosť pre vás a vašu posádku, nechajte si:

  • skontrolovať brzdy každých 20 tis. km alebo každé 2 roky,
  • vymeniť brzdovú kvapalinu každých 120 tis. km alebo 4 roky.


Má vaše vozidlo Dacia viac ako 3 roky?


Vyberte cenovo výhodné ponuky týkajúce sa bŕzd na zníženie svojich nákladov! Výber alternatívnych náhradných dielov umožňuje využiť výhody rovnakej spoľahlivosti ako majú originálne diely s trvanlivosťou prispôsobenou pre vaše vozidlo Dacia. Ušetrite priemerne až 20 %*.

 

* Porovnané s príslušnými originálnymi dielmi.

Nečakajte ani chvíľu!

Viac informácií o brzdách

Dacia ‒ popredajné služby zamerané na brzdový systém

Jednoduchá starostlivosť o brzdenie

Vedeli ste? Stačí predvídavé brzdenie a brzdenie motorom, aby ste ochránili brzdy a ušetrili peniaze.

Dacia ‒ popredajné služby

Údržbové balíčky Dacia

Viac informácií o našich na mieru šitých údržbových programoch v závislosti od vašich požiadaviek a rozpočtu! Využite výber servisných služieb (výmena oleja, filtra a pod.), ktoré sa môžu využívať podľa potreby a frekvencie bez ďalších nákladov z vašej strany.

Dácia ‒ záruka ‒ poistenie ‒ asistenčné služby

Záruka, poistenie a asistenčné služby

Dacia vám pomôže vyriešiť akúkoľvek situáciu.