Dacia Comfort Assistance+

 Dacia Comfort Assistance+

Dacia Comfort Assistance+

 • Nový produkt nad rámec služieb Dacia Assistance+ / Dacia Comfort Assistance
 • Určený pre všetky vozidlá Dacia v záruke aj po skončení záruky až do 10 rokov
 • Zaisťuje komfort vodiča na cestách v nepredvídateľných situáciách spojených s nekonaním vodiča či vplyvom prírodných vplyvov


Kryté udalosti:

 • nehoda
 • porucha vozidla
 • defekt pneumatiky
 • vybitá batéria
 • zámena paliva
 • nedostatok paliva
 • strata alebo zamknutie kľúče vo vozidle
 • poškodenie motorovej časti hlodavcom
 • zamrznuté palivo
 • zamrznutá ručná brzda


Cena:

14 € na 7 mesiacov

 

V prípade poruchy alebo nehody vozidla vám budú vďaka produktu Comfort Assistance+ zaistené tieto služby:

 • Pomoc dispečingu s organizáciou služieb, tlmočením a poskytovaním informácií
 • Oprava na mieste
 • Odtiahnutie vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu Dacia
 • Odstavenie vozidla po dobu nevyhnutne potrebnú na doručenie do autorizovaného servisu
 • Preprava posádky na požadované miesto


Ak nie je možné nepojazdné vozidlo opraviť v deň poistnej udalosti:

 • cestujúci môžu spoločne zvoliť jednu z nasledujúcich možností:
 • Zapožičanie náhradného vozidla až na 3 pracovné dni
 • Náhradné ubytovanie až na 3 noci
 • Náhradná doprava
 • Doprava pre vyzdvihnutie opraveného vozidla
 • Zaslanie náhradných dielov do zahraničia


Všeobecné poistné podmienky (pdf) – Dacia Comfort Assistance+(na 7 mesiacov)

 

Dacia Comfort Assistance+ si môžete dojednať u svojho predajcu Dacia:

Zájdite ešte ďalej...

Asistenčné služby ‒ asistencia

Naše asistenčné služby