Nová pneumatika energetické štítky

Od 1. mája 2021 je podľa nariadenia Európskej únie o označovaní energetickej účinnosti prostredníctvom štítkov vyžadovaný nový formát stítkov a ich registrácie (EPREL) pre pneumatiky pre nové vozidlá a pre trh a náhradnými dielmi.

nariadenie a registrácia eprel

ambiciózne ciele

Európska únia v súčasnosti pracuje na výraznom znížení emisií skleníkových plynov s cieľom dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutrálnosť. To si vyžaduje 60 % zníženie emisií z dopravy v porovnaní s rokom 1990.

 

Znižovanie emisií z cestnej dopravy je jednou z hlavných možností na dosiahnutie tohto cieľa. Podľa štatistík predstavuje cestná doprava 22 % všetkých európskych emisií. V tejto súvislosti má výkon pneumatík významný vplyv, 20 % až 30 %, na spotrebu paliva a emisie CO2.

 

Nová európska norma o označovaní zabezpečuje jednoduchý prístup k informáciám o energetickej účinosti pneumatík, ktoré poskytujeme pri predaji vášho nového vozidla alebo pri výmene pneumatík (predaj príslušenstva a opravy v servise).

pneumatika dacia sandero

jasný systém klasifikácie energetickej účinnosti

Pneumatiky šetriace palivo majú množstvo výhod:

 

  • nižšie emisie CO2 vo všeobecnosti pomáhajú znižovať riziká klimatických zmien.
  • vyššia bezpečnosť s lepším prehľadom o tom, ako sa vaše pneumatiky správajú na mokrej, zasneženej alebo zľadovatenej vozovke.
  • menej hluku na ceste, pretože pomoc životnému prostrediu ide ruka v ruke so znížením hluku.
  • skutočná úspora nákladov optimalizáciou spotreby paliva.

váš nový energetický štítok

nový energetický štítok pneumatiky

nový formát štítku

Na energetických štítkoch nájdete tieto nové údaje:

 

  • nová trieda výkonnosti: úroveň emisií CO2 a priľnavosť na mokrek vozovke sú teraz označené stupňami od A do E v porovnaní s A až G na predchádzajúcich štítkoch.
  • piktogramy označujúce výkonnosť pneumatík za zlých poveternostných podmienok (sneh, ľad).
  • klasifikácia hlučnosti (A-B-C) na zaokrúhlenie hodnôt údajov v decibeloch.
  • referencia a veľkosť modelu pneumatiky sa teraz uvádzajú na štítku. Štítok bude obsahovať QR kód , ktorý môžete naskenovať pomocou smartfónu a získať tak úplný hárok s údajmi na webovej stránke Európskej únie.

čo to znamená pre vás?

nový energetický štítok pneumatiky

Všetky nové informácie tu

Aby sme vyhoveli tomuto novému nariadeniu, urobíme niekoľko zmien v rámci siete Dacia, na našej webovej lokalite a v našej komunikácii.

 

Od 1. mája sa budú postupne pridávať nové štítky pneumatík do všetkých našich digitálnych komunikačných kanálov (webové lokality, katalógy atď.), do našich propagačných kampaní priamo súvisiacich s predajom pneumatík a budú k dispozícii vo všetkých našich obchodných zastúpeniach.

 

Nové štítky sa budú postupne integrovať do celého procesu nákupu nových vozidiel (konfiguračný nástroj alebo ponuka skladových vozidiel).

 

Predchádzajúce štítky sa jednoducho nahradia novým formátom pri rôznych nákupných procesoch pneumatík, či už pri kúpe príslušenstva alebo v našich servisných dielňach.

Ďalej objavte...