Nové pomenovania pre naftové a benzínové motory.

Nádrž AdBlue®

Naftové motory Blue dCi

Nové naftové motory Blue dCi sú vybavené systémom selektívnej katalytickej redukcie (SCR*) pomocou AdBlue® za účelom zníženia množstva znečisťujúcich emisií. Táto technológia neustále transformuje emisie oxidu dusíka (NOx) z dieselových motorov na neškodné plyny (paru a dusík).

Táto technológia, ktorá je účinná vo všetkých situáciách, nemá vplyv na výkon motorov Blue dCi. Jej používanie umožňuje zachovať súlad s novými normami, ktoré sú prísnejšie a náročnejšie.

Výhody

Obsahujúc 32.5 % čistej močoviny a 67.5 % demineralizovanej vody, AdBlue je bezfarebný a neškodný vodný roztok.

AdBlue je k dispozícii na väčšine čerpacích staníc.

Vaše vozidlo vás neustále upozorňuje, keď je potrebné doplniť nádrž AdBlue.

Jedna plná nádrž AdBlue vystačí na 6 až 8 plných ** nádrží paliva.

Stojí za zmienku

AdBlue sa musí používať v čistej forme.

Má svoju vlastnú nádržku, ktorá je jednoducho dostupná cez vonkajšie dvere zdieľané s nádržou na naftu alebo cez samostatné dvierka.

Nádrž na naftu sa nesmie naplniť kvapalinou AdBlue a naopak.

V prípade zámeny motor nezapínajte, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu systému SCR.

(*) Selektívna katalytická redukcia zahŕňa vstrekovanie amoniaku (nazvaného NH3) z AdBlue do výfukového katalyzátora. Chemická reakcia transformuje emisie oxidu dusíka (NOx) na neškodné plyny (paru a neškodný dusík).

(**) Spotreba AdBlue závisí od podmienok používania vozidla, výbavy a štýlu jazdy. Kapacita nádrže AdBlue závisí od modelu; vo všeobecnosti môže mať objem 15 až 20 litrov. Cena AdBlue závisí od balenia, ale pre zákazníkov je vždy atraktívna.

Filter pevných častíc (FAP)

Benzínové motory s filtrom pevných častíc

Nové benzínové motory s priamym vstrekovaním majú na zníženie emisií častíc filtre pevných častíc (FAP) na výfukovom potrubí.

 

Táto technológia odstraňuje častice z výfukových plynov ich zachytávaním v mikroporóznej štruktúre podobnej úľu a následným spálením pomocou bežnej a automatickej regenerácie.

 

Sortiment benzínových motorov vybavených touto technológiou bol nazvaný TCe FAP.

 

Výhody

 

Filter pevných častíc nevyžaduje údržbu. Nemá žiaden vplyv na jazdu autom. A navyše neovplyvňuje ani spotrebu paliva a emisie CO2.

WLTP

Prečítajte si tiež

Emisné normy WLTP

Predpis, ktorý sa viac týka aktuálneho štýlu jazdy a hodnôt dennej spotreby.