Predstavenie nových predpisov

Nižšia spotreba paliva a emisie využitím účinných a preverených technológií.

Spoľahlivé a efektívne riešenia

Oranžové vozidlo Dacia Duster

Záväzok

Záväzkom značky Dacia je vyrábať cenovo dostupnejšie nové vozidlá. Ponúkame atraktívne, kvalitné autá so spoľahlivými a účinnými technológiami. Naše vozidlá sú vybavené technológiami zdieľanými v rámci skupiny Renault a čerpajú výhody z celého jej know-how; vďaka tomu dokážeme znížiť spotrebu paliva a emisie znečisťujúce ovzdušie.

V spoločnosti Dacia ponúkame rad riešení a technológií, ktoré pomáhajú znížiť spotrebu paliva a emisie CO2 pred jazdou, počas jazdy a po jazde, a to optimalizáciou použitia vozidla.

Aj so zmenou predpisov a zavedení nových celosvetových harmonizovaných skúšobných postupov merania emisií chceme zostať na špici (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP). WLTP je skokom vpred, čo sa týka poskytovania údajov o emisiách, ktoré sú oveľa bližšie k tomu, ako svoje vozidlo v skutočnosti každodenne používate.

Ako chápať zmenu predpisov: WLTP a RDE

Groupe Renault

WLTP a RDE

1. septembra 2017 vstúpil do platnosti merací protokol WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure), ktorý postupne nahrádza desaťročia používaný protokol NEDC (New European Driving Cycle). Okrem toho nadobudne platnosť tiež skúška RDE (Real Driving Emissions, emisie v reálnych podmienkach jazdy) ako doplnok k WLTP, ktorá slúži na stanovenie skutočnej spotreby vozidla.

WLTP ‒ certifikačný protokol

Certifikačný protokol

Certifikačný protokol je rad povinných skúšok, ktorými sa osvedčuje splnenie predpisov u všetkých nových vozidiel na trhu. Cieľom je overiť, že všetky vozidlá dodržiavajú predpisy o emisiách znečisťujúcich ovzdušie, spoločne nazývané normy proti znečisteniu ovzdušia, či emisné normy. Aktuálna referenčná norma je Euro6.

 

Táto skúška sa vykonáva v laboratóriu a vykonávajú ju nezávislé organizácie (napríklad UTAC vo Francúzsku). Sú založené na štandardizovaných jazdných cykloch (vzdialenosť, rýchlosť, vybavenie, teplota atď.) A meraní látok znečisťujúcich ovzdušie, emisií CO2 a spotreby paliva u vozidiel so spaľovacími motormi. Tieto štandardizované merania vám umožňujú porovnať parametre modelov vozidiel od rôznych výrobcov. V súčasnej dobe sú tieto údaje publikované v brožúrach a na webových stránkach výrobcov.

Alt Image C29

Od NEDC k WLTP

Do septembra 2017 boli laboratórne testy NEDC ‒ referencia od roku 1990 ‒ platným certifikačným protokolom. Tento protokol sa stal zbytočným, pretože nedrží krok s vývojom v automobilovom priemysle. WLTP postupne nahradilo NEDC

Teda, aký je rozdiel medzi týmito dvoma protokolmi? Ak začneme s jazdným cyklom WLTP ‒ je dlhší a presnejší ako NEDC. Testovacia rýchlosť je vyššia, teplotný rozsah je širší a do úvahy sa berie celá výbava vozidla (pozri nižšie). V krátkosti možno povedať, že tieto zlepšenia poskytujú výsledky, ktoré sú bližšie k realite počas každodenných ciest.

Porovnanie NEDC a WLTP

NEDC

Vlastnosti
  • Dĺžka cyklu (min):20
  • Vzdialenosť (km): 11
  • Priemerná rýchlosť (km/h): 34
  • Maximálna rýchlosť (km/h): 120
  • % stopovaného času: 24

 

Výsledky:

Výsledky testov sa veľmi líšia od meraní v skutočných podmienkach.

Jeden výsledok pre model/motor/prevodovku.

 

Porovnanie NEDC a WLTP

WLTP

Vlastnosti
  • Dĺžka cyklu (min): 30
  • Vzdialenosť (km): 23
  • Priemerná rýchlosť (km/h): 47
  • Maximálna rýchlosť (km/h): 131
  • % stopovaného času: 13


Výsledky:

Výsledky testov sú veľmi podobné meraniam v skutočných podmienkach.

Pre každý model/motor/prevodovku sa uvádza minimálny výsledok a maximálny výsledok.

Keďže sa testovacie podmienky viac podobajú skutočným podmienkam používania, môžu vykazovať vyššiu spotrebu paliva a vyššie emisie v porovnaní s informáciami v brožúre. Nedochádza k ovplyvneniu údajov o skutočnej dennej spotrebe. Je to jednoducho presnejší indikátor spotreby paliva a emisií, pretože nový protokol WLTP berie do úvahy typ vozidla, ako aj zvolenú výbavu a možnosti. Okrem toho sa toto meranie bude hodnotiť na základe súboru výsledkov zaznamenaných počas testov. V dôsledku toho bude mať model vozidla niekoľko hodnôt na základe výbavy a možností v porovnaní s protokolom NEDC, kde sa poskytoval jeden výsledok pre jeden model.

Emisie v skutočných jazdných podmienkach (RDE)

Emisie v skutočných jazdných podmienkach (RDE)

Aj napriek tomu, že sú testovacie cykly WLTP prísnejšie ako protokol NEDC, stále neberú do úvahy všetky parametre skutočného používania vozidla, ktoré sa uplatňujú až pri teste Emisie v skutočných jazdných podmienkach (RDE).

Tento test, ktorý sa vykonáva na cestách v skutočných jazdných podmienkach, dopĺňa certifikáciu WLTP overením aktuálnych úrovní emisií znečisťujúcich látok vozidla.

Skupina Renault už začala poskytovať svojim zákazníkom výsledky testov emisií znečisťujúcich látok RDE pri nových vozidlách zaregistrovaných po máji 2016. Viac informácií sa dozviete na webovej lokalite grouperenault.com/RDE.

Od 2017 do 2019

Od septembra 2017 do septembra 2018 musia byť všetky nové vozidlá uvedené na trh (nový model/motor) certifikované podľa testu WLTP.

Od septembra 2018 musia byť všetky nové vozidlá predané v predajniach certifikované podľa normy WLTP.

Regulačné úrady požiadali všetkých výrobcov, aby od septembra 2017 do konca roku 2018 pokračovali v uvádzaní iba výsledkov NEDC, aby sa zjednodušil proces pre zákazníka. V dôsledku toho musia výsledky všetkých vozidiel certifikovaných podľa WLTP zahŕňať ich ekvivalenty NEDC až do začiatku roka 2019.

Od januára 2019 budú všetky zverejnené údaje uvádzať hodnoty WLTP.

Od januára 2020

Súčasne s implementáciou certifikačného protokolu WLTP sa emisná norma, ktorou sa majú vozidlá riadiť, postupne mení, aby sa znížil vplyv vozidiel na životné prostredie. Toto bude viesť k predvedeniu novej normy Euro 6D v januári 2020.

Certifikačný protokol

Čo to pre vás znamená

Dôležitá informácia je, že výkonnostné parametre vozidla, ani skutočná spotreba paliva nebudú zmenou homologizačného protokolu dotknuté.

 

Úrovne emisií CO2 a údaje o spotrebe paliva publikované výrobcami podľa protokolu WLTP budú vo väčšine prípadov vyššie, jednoducho preto, že tento nový protokol lepšie odráža skutočné jazdné podmienky, ktoré sú energeticky náročnejšie, než tie pôvodné, modelové.

 

Jednoducho povedané, WLTP je presnejší ako NEDC, avšak nijako neovplyvňuje skutočný výkon alebo spotrebu paliva vozidla.

Naše záväzky

Poskytuje vám jasné a jednoduché informácie o spotrebe paliva vašich vozidiel

Dacia ‒ WLTP

Transparentnosť a jednoduchosť vždy bola hlavným princípom značky Dacia.

Od januára 2018 spoločnosť Dacia začne dodávať na trh prvé vozidlá certifikované podľa nových postupov. Od septembra 2018 budú všetky nové vozidlá Dacia predávané s certifikáciou podľa nového WLTP.

Naše riešenia

Inteligentné a dômyselné riešenia, ako ušetriť.

Cieľom spoločnosti Dacia je zjednodušiť vám pochopenie prevádzkových nákladov a poskytnúť informácie, akými opatreniami je ich možné znížiť. Preto ponúkame rad riešení k podpore inteligentnejších krokov pre zníženie spotreby paliva a emisií CO2 pred jazdou, počas jazdy i po nej

Dacia ‒ spotreba

Ekologicky šetrné technológie

Palubné funkcie zahŕňajú ukazovateľ radenia, tlačidlo režimu eco, správu o jazde so skóre eco * pre meranie úspornosti jazdy, a eco koučovanie * pre odporúčania k jazde v reálnom čase pre optimalizáciu úspory paliva.

 

Systém Štart a Stop na zníženie spotreby a emisií keď vozidlo stojí.

 

* Iba pri novom vozidle Dacia Duster.

Rad Dacia

Vozidlá na LPG

Výberom tohto riešenia si vyberiete bezpečnú a preverenú technológiu, ktorá je cenovo dostupná a je účinnou alternatívou k dieselu. LPG je vedľajší produkt pri rafinácii benzínu a produkcii zemného plynu.

 

Je k dispozícii v kvapalnej forme a môže sa uchovávať v nádržiach; LPG sa pred spaľovaním v motore opäť premení do plynného stavu.

 

Použitie vozov na LPG je jednoduché a v porovnaní s vozidlami s benzínovým pohonom majú nižšie prevádzkové náklady. Majú tiež výhodu v tom, že sú ekologickejšiou alternatívou, ktorá má o 10 % nižšie emisie CO2 ako benzínový motor, a veľmi nízke emisie Nox a PN. Predstavujú teda čisté riešenie pre jazdu v meste.