Nariadenie REACH

Ochrana ľudského zdravia REACH

Nariadenie o používaní chemikálií

Cieľom nariadenia REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) vytvoreného v roku 2007 Európskou úniou je zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred rizikami týkajúcimi sa chemických látok.

 

Toto nariadenie sa uplatňuje pri zhromažďovaní informácií a analýze vlastností a nebezpečenstiev každej látky používanej vo výrobných procesoch.

 

V súlade s našimi záväzkami jasným a transparentným spôsobom informujeme o látkach, ktoré sa nachádzajú v položkách určených na udržiavanie, údržbu a opravu vášho vozidla.

 

Chcete získať informácie REACH týkajúce sa vášho vozidla?

Predpisy WLTP Dacia

Úvod k novým predpisom

WLTP a RDE

Záväzky značky Dacia

Značka Dacia

Naše záväzky